ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ BLOG ΤΟΥ ΜΟΥΖΙΛΟΥ

Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Από 1/5/2014 έως και 31/10/2014 απαγορεύεται , λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, οποιαδήποτε κάυση στα δάση, τις δασικές χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις

Πυροσβεστική διάταξη Περιφερειακής Διοίκησης Π.Υ. Στερεάς Ελλάδας (Υπ' αριθ. 1/2014)
Σύμφωνα με την υπ'αριθ. 1/2014 Πυροσβεστικής Διάταξης της Περιφερειακής Διοίκησης Π.Υ. Στερεάς Ελλάδας, περί "Καθορισμού χρονικών ορίων για τη χρήση πυρός σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις", καθορίστηκε ότι:
1. Από 1/5/2014 έως και 31/10/2014 απαγορεύεται , λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, οποιαδήποτε κάυση στα δάση, τις δασικές χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, που βρίσκονται σε βραχώδεις ή πετρώδεις περιοχές, σε πεδινά ή ανώμαλα εδάφη & λόφους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εκτός του Νομού Ευβοίας, όπου ο ως άνω περιορισμός ισχύει από 1/4/2014 μέχρι 31/10/2014.
2. Επιτρέπεται όμως μετά από ειδική άδεια από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, η κάυση σιτοκαλαμιών & άλλων γεωργικών υπολειμμάτων, αφού ληφθούν αυστηρά τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με την 9Α/2005 όμοια (ΦΕΚ 'Β  1554).
3. Η Υπηρεσία (Πυροσβεστική) επιφυλασσόμενη κάθε νόμιμης διαδικασίας που προβλέπεται για την παράβαση της παρούσας, παρακαλεί για την πιστή εφαρμογή αυτής.
4. Μετά από σχετική άδεια των Π.Υ. η καύση θα γίνεται αυστηρά τις πρωινές ώρες έως 10:00 και με δείκτη επικινδυνότητας 1(Χαμηλή) ή 2 (Μέση).
                                                                                                                                                                                                                                                                   
Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου