ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ BLOG ΤΟΥ ΜΟΥΖΙΛΟΥ

Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

Ημερίδα με θέμα: «Υλοποίηση του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Έργα Ευρυτανίας - Προγραμματική Περίοδος 2014 - 2020»

Λαμία 29/03/2013

 
 
 
 
 


 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 
Ημερίδα με θέμα: «Υλοποίηση του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Έργα Ευρυτανίας - Προγραμματική Περίοδος 2014 - 2020»
 
 
Την Τρίτη 2 Απριλίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Montana, στο Καρπενήσι, παρουσία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κλέαρχου Περγαντά, ημερίδα με θέμα: «Υλοποίηση του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Έργα Ευρυτανίας - Προγραμματική Περίοδος 2014 - 2020».
 

 

 
 
 

 

Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".
 
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

<< ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ>>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Συνεδρίαση 5η

 

          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε στην 5η (τακτική)  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις  27 Μαρτίου  2013, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11.30π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8), με τα ακόλουθα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο:   Θεώρηση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.Α εδ.4 του Π.Δ.51/2006 όπως ισχύει.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης κ.Οικονόμου Ευγενία.

 

ΘΕΜΑ 2ο:   Μεταβίβαση  επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.Ε   του Π.Δ.51/2006 όπως ισχύει.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης κ.Οικονόμου Ευγενία.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Ανάκληση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.Α εδ.4 του Π.Δ.51/2006 όπως ισχύει.   

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας  κ.Ρουσέτης Χ.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Ανάκληση της υπ.αρ.73/2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε./Π.Ε. Φωκίδας κ.Γαζή Παναγιώτα.

 

ΘΕΜΑ 5ο:  Ανάκληση της υπ.αρ.84/30-5-2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «ΟΔΟΣ ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ – ΑΓΡΑΦΑ – Ν.Α.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ». Κατασκευή Β’ τμήματος από Βαρβαριάδα έως Άγραφα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας   κ.Τάκης  Γεώργιος.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «ΟΔΟΣ ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ – ΑΓΡΑΦΑ – Ν.Α.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ». Κατασκευή Β’ τμήματος από Βαρβαριάδα έως Άγραφα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας   κ.Τάκης  Γεώργιος.

 

ΘΕΜΑ 7ο:  Ανάκληση της υπ.αρ.184/29-10-2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την κήρυξη  απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «κατασκευή οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ Πορθμείο Γλύφας τμήμα από Χ.Θ.: 8+120 έως 11+625,05».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας   κ.Τσιβελέκη Ευθυμία.

 

ΘΕΜΑ 8ο: Κήρυξη απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «κατασκευή οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ Πορθμείο Γλύφας τμήμα από Χ.Θ.: 8+120 έως 11+625,05».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας   κ.Τσιβελέκη Ευθυμία.

 

ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση και Προέγκριση πιστώσεων έτους 2013 για μελέτες της Συλλογικής απόφασης ΣΑΜΠ056/3.  

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.

  

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση κατάρτισης περιφερειακού προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, από πιστώσεις Διαφόρων Φορέων, έτους 2013.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.

 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση κατάρτισης περιφερειακού προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, από πιστώσεις Ιδίων Πόρων, έτους 2013.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.

 

ΘΕΜΑ  12ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Οργανισμού Κωπαίδας (Ν.Π.Δ.Δ.), για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και πλημμύρες σε εγγειοβελτιωτικά έργα στον Οργανισμό Κωπαίδας» και ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στο Όργανο Παρακολούθησης της σύμβασης.   

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.

 


ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράμματος από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2013 (Αφορά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.

 

ΘΕΜΑ  14ο  : Έγκριση χρηματοδότησης Έργων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από Π.Δ.Ε.(ΣΑΕΠ 066).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.

 

ΘΕΜΑ  15ο :  Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράμματος από Πιστώσεις Τόκων έτους 2013 (Αφορά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.

 

ΘΕΜΑ  16ο   :   Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις ΣΑΕ 047/6 (ΟΣΚ Α.Ε.), έτους 2013 (Αφορά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.

 

ΘΕΜΑ 17Ο:   Έγκριση 3ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού 2013.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ.Κύρκος Βασίλειος.

 

 

 

ΘΕΜΑ  18Ο:   Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού 2013.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας  Π.Σ.Ε. κ.Καρνάβας Ιωάννης.

 

ΘΕΜΑ 19Ο:   Ορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιτροπές αρμοδιότητας Λιμενικών Αρχών.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας  Π.Σ.Ε. κ.Καρνάβας Ιωάννης.

 

ΘΕΜΑ  20Ο:   Ρύθμιση Χρέους της BATANODE METALSTAR Ε.Π.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε./Π.Ε. Βοιωτίας  κ.Μουλκιώτης Γεώργιος.

 

ΘΕΜΑ  21Ο:  Έγκριση Προγράμματος Αναδασμών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2013.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.  κ.Τσελάς Σταύρος.

 

ΘΕΜΑ  22Ο:  Έγκριση Όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, βάσει του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, για την υλοποίηση 2 προγραμματισμένων προς ένταξη υποέργων στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Προστασία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας Του Εθνικού Δρυμού Οίτης» του άξονα προτεραιότητας 5 του Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Π.Σ.Ε. κ.Τερζής Αντώνιος.

 

ΘΕΜΑ  23Ο:  Χαρακτηρισμός Αστικής Περιοχής για την λειτουργία Αστικής Συγκοινωνίας του Δήμου ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Π.Σ.Ε. κ.Τερζής Αντώνιος.

 

ΘΕΜΑ  24Ο:  Αλλαγή μέλους της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου MEDeGOVMediterranean Network for eGovernment”.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε./Π.Ε. Εύβοιας   κ.Μπουραντάς Αθανάσιος.

 


ΘΕΜΑ  25Ο:  Αλλαγή μέλους της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου MED-ROUTEMediterranean Route  for Tourism and Culture ”.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε./Π.Ε. Εύβοιας   κ.Μπουραντάς Αθανάσιος.

 

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση Απολογισμού Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας έτους 2012.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας κ.Γρανίτσας Ιωάννης.

 

ΘΕΜΑ  27Ο:  Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πρόγραμμα SEE INNOVA στα πλαίσια του προγράμματος South East Europe και σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε./Π.Ε. Εύβοιας   κ.Μπουραντάς Αθανάσιος.

 


ΘΕΜΑ  28Ο:  Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Π.Ε. Εύβοιας στην αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Εύβοιας ΣΥΝ.Π.Ε. με την αγορά 438 μερίδων συνολικής αξίας δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα πέντε ευρώ(14.965,00€).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας κ.Δημόπουλος Γεώργιος.

 


 


 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


 

           

 

                                                                                                             ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΙΣΧΙΝΑΣ

Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".
Διαβάστε περισσότερα...

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΕδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".
Διαβάστε περισσότερα...

Πρόταση του Δήμου Καρπενησίου στα ΤΟΠΣΑ 192.000 για όλη την Ευρυτανία

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρόταση του Δήμου Καρπενησίου στα ΤΟΠΣΑ 
192.000 για όλη την Ευρυτανία
 
Με πρωτοβουλία του Δήμου Καρπενησίου, Δήμος Καρπενησίου και Δήμος Αγράφων σε συνεργασία με το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, το Επιμελητήριο  Ευρυτανίας, την ΕΚ.Ε.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ., το ΚΕΚ SYNERGY A.E.  και την Καινοτομικά Αναπτυξιακά Συστήματα Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης -  I.D.S. ΕΠΕ (Αναπτυξιακή Σύμπραξη με επωνυμία «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», με διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΥΤΟΣ»), κατέθεσαν πρόταση στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Η πρόταση αυτή θα χρηματοδοτηθεί με 192.000 ευρώ.
Αντικείμενο της είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και  ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.
Ειδικότερα το έργο θα περιλαμβάνει ένα πλέγμα δράσεων προκειμένου να επιτευχθεί:
-        Η υποστήριξη των ωφελουμένων, αλλά και των επιχειρήσεων της  περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.
-        Η εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και η διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης  νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
-        Η τόνωση της απασχόλησης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε επιλεγμένο και καινοτομικό πεδίο του επιχειρηματικού κυκλώματος, της κοινωνικής οικονομίας, η οποία παρουσιάζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την απασχόληση ανέργων.
-        Η μείωση της ανεργίας.
-        Η άρση κατά το δυνατόν των εμποδίων εκείνων που περιορίζουν την πρόσβαση ανέργων στις τοπικές αγορές εργασίας.
-        Η δημιουργία τοπικών συμμαχιών και η μόχλευση πόρων και δυνάμεων για την παραγωγή πολλαπλών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων στη στήριξη, συμβουλευτική και προώθηση στην Απασχόληση των ομάδων στόχου.
Για ακόμη μία φορά, ο Δήμος Καρπενησίου πρωτοστατεί στην προσπάθεια για τη συνολική ανάπτυξη της Ευρυτανίας. Με σαφή αναπτυξιακό προσανατολισμό, καταθέτει ολοκληρωμένες προτάσεις, διεκδικεί και πετυχαίνει σημαντικές χρηματοδοτήσεις.  
Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".
Διαβάστε περισσότερα...

Ο Δήμος Καρπενησίου συμμετέχει στην Ώρα της Γης με δέσμευση να πρασινίσει, μαζί µε τους μαθητές των σχολείων, ελεύθερους δημοτικούς χώρους, αν οι δημότες πρασινίσουν τα μπαλκόνια τους

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμος Καρπενησίου συμμετέχει στην Ώρα της Γης με δέσμευση να πρασινίσει, μαζί µε τους μαθητές των σχολείων, ελεύθερους δημοτικούς χώρους, αν οι δημότες πρασινίσουν τα μπαλκόνια τους
Ο Δήμος Καρπενησίου συμμετέχει στην «Ώρα της Γης». Το Σάββατο 23 Μαρτίου 2013, 8:30 μ.μ. κατεβάζουμε για μία ώρα τους διακόπτες στα δημοτικά κτίρια αλλά και στο λόφο του Αγίου Δημητρίου. 
Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της WWF Ελλάς, ο Δήμος Καρπενησίου για ακόμη μία χρονιά, γίνεται μέτοχος στην παγκόσμια πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Η πρόκληση της φετινής Ώρας της Γης για μία καλύτερη ζωή ενεργοποιεί δήμους σε ολόκληρη τη χώρα, αφήνει απτή κληρονομιά σε πολίτες και περιβάλλον και σβήνει τα φώτα σε μία πληθώρα σημείων αναφοράς ανά την Ελλάδα.
Φέτος η εκστρατεία υιοθετεί το σκεπτικό της δέσμευσης «Θα το κάνω, αν το κάνεις» (“I will,  if you will”), το οποίο βασίζεται στη δημιουργία προκλήσεων που ωφελούν το περιβάλλον, την κοινωνία αλλά και την ίδια μας την καθημερινότητα.
Στη διαδικτυακή πλατφόρμα της Ώρας της Γης, ο κάθε πολίτης, όπως και οι δήμοι, μπορεί να καταθέσει τον δικό του προσωπικό τρόπο, με τον οποίο θα πείσει τους συμπολίτες του να ακολουθήσουν μία από τις τρεις θεματικές δράσεις για μία καλύτερη ζωή.
Ο Δήμος Καρπενησίου επέλεξε θεματική δράση, καταθέτοντας το δικό του «Αν το Κάνεις»:
Θα πρασινίσει, μαζί µε τους μαθητές των σχολείων, ελεύθερους δημοτικούς χώρους, αν οι δημότες πρασινίσουν τα μπαλκόνια τους.
Μια ενέργεια λοιπόν, με ισχυρό συμβολισμό, που μας παρακινεί να αλλάξουμε τρόπο ζωής, εξοικονομώντας ενέργεια για το περιβάλλον και τον ίδιο μας τον εαυτό. Καλούμε, όλους  τους δημότες μας να κάνουν το ίδιο, μιας και το μήνυμα της «Ώρας της Γης» είναι ένα μήνυμα προσωπικής δέσμευσης για τον καθένα από εμάς. Μίας δέσμευσης που δεν περιορίζεται σε αυτή τη μία ώρα, αλλά ευελπιστούμε να διατρέξει την καθημερινότητά μας και να μας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην προστασία του πλανήτη. Επίσης καλούμε τους δημότες να πρασινίσουν τα μπαλκόνια τους, προκειμένου και ο Δήμος με τη σειρά του να υλοποιήσει τη δέσμευσή του, πρασινίζοντας ελεύθερους δημοτικούς χώρους.
 
Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".
 


 
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Ξεκινάει το 3ο Τουρνουά Μπάσκετ του Δήμου Καρπενησίου

Καρπενήσι, 19 Μαρτίου 2012
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ξεκινάει το 3ο Τουρνουά Μπάσκετ του Δήμου Καρπενησίου
Δευτέρα 15 Απριλίου 2013
Κάλεσμα Δήμου Καρπενησίου για χορηγούς και εθελοντές
Σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποίησε ο Δήμος Καρπενησίου με τους εκπροσώπους των ομάδων που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο 3ο Τουρνουά Μπάσκετ του Δήμου Καρπενησίου, προκειμένου να καταρτιστούν οι όροι της διοργάνωσης, ανακοινώνεται ότι:
Όλες οι ομάδες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως και την Τετάρτη 3 Απριλίου 2013, στο Δημαρχείο Καρπενησίου και στο τηλέφωνο 22373 50056.
Επιπρόσθετα, ο Δήμος Καρπενησίου και ο ΟΠΠΑΔΗΚ απευθύνουν πρόσκληση σε επιχειρήσεις και εταιρίες που ενδιαφέρονται να παρέχουν οποιαδήποτε μορφή χορηγίας, καθώς επίσης και σε όλους τους εθελοντές που επιθυμούν να συνδράμουν με τις υπηρεσίες τους στο Τουρνουά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μέχρι και την Τετάρτη 3 Απριλίου 2013, στο Δημαρχείο Καρπενησίου και στο τηλέφωνο 2237350056.
 
Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".
 
Διαβάστε περισσότερα...

Δήλωση Δημάρχου Καρπενησίου, Κώστα Μπακογιάννη

 
Καρπενήσι, 19 Μαρτίου 2013
 
Δήλωση Δημάρχου Καρπενησίου, Κώστα Μπακογιάννη
«Ευχαριστώ» από το Δήμαρχο Καρπενησίου σε όλους όσοι συμμετείχαν στις Αποκριάτικες Εκδηλώσεις
Με σύμμαχο τη μεγάλη συμμετοχή και τη δημιουργική διάθεση καταφέραμε όλοι μαζί να οργανώσουμε και φέτος τις Απόκριες, ξεχωριστές εκδηλώσεις.
Σύλλογοι, επαγγελματίες, μαθητές, γονείς, απλοί πολίτες συνέβαλαν στην ενίσχυση του τουρισμού μα πάνω απ’ όλα στη δημιουργία μιας γιορτινής ατμόσφαιρας για εμάς τους ίδιους και τα παιδιά μας.
Αποδείξαμε ότι όλοι μαζί με τη συνεργασία, την προσφορά, τη χορηγία, την παρουσία μας μπορούμε να κάνουμε πολλά.
Η επιτυχία ανήκει στον καθένα και την καθεμία ξεχωριστά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν από το Δήμο Καρπενησίου.
Και του χρόνου!
 
 
 
Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".
 
Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013