ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ BLOG ΤΟΥ ΜΟΥΖΙΛΟΥ

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

Περιφερειακό συμβούλιο Στης 23/11/2011

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του *ημ. Συμβουλίου Λαμίας, Αινιάνων 8, στις 23 Noεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ. για να λάβετε μέρος στη συνεδρίαση του Π.Σ. με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών Περιφερειακού Συμβουλίου 9/27-6-2011, 10/4-7-2011 11/27- 7-2011 και 12/31-8-2011. ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση αύξησης ετήσιας χρηματοδότησης για το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν.Ευρυτανίας «ΑΛΚΥΟΝΗ». Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καραμπάς Βασίλειος. ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση 6ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2011 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της */νσης Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Καρπέτας Ευάγγελος. ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση τροποποίησης πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων της ΣΑΕΠ 056/3. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της */νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης. ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρότασης εγγραφής νέων έργων στη ΣΑΕΠ 066 και τροποποίηση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων, έτους 2011. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της */νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης. ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση τροποποίησης πιστώσεων έργων της συλλογικής απόφασης ΣΑΝΑ 011/3, του προγράμματος *ημοσίων Επενδύσεων 2011. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της */νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης. ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση τροποποίησης πιστώσεων έτους 2011 συγχρηματοδοτούμενων έργων Ε.Σ.Π.Α., που χρηματοδοτούνται από συλλογικές αποφάσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: ΣΑΝΑ 007/8, ΣΑΝΑ 011/8, ΣΑΝΑ 012/8, ΣΑΝΑ 045/8, ΣΑΕΠ 056/8 & ΣΑΜΠ 056/8, του προγράμματος *ημοσίων Επενδύσεων 2011. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της */νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης. ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση τροποποίησης πιστώσεων έτους 2011 έργων που χρηματοδοτούνται από τη συλλογική απόφαση ΣΑΕΠ 056/2 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του προγράμματος *ημοσίων Επενδύσεων 2011. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της */νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης. ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση τροποποίησης πιστώσεων έργων της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 766 (Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας), του προγράμματος *ημοσίων Επενδύσεων 2011. Εισηγητής Ο Προϊστάμενος της */νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης. ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τον *ήμο Χαλκιδέων για την ολοκλήρωση μελετών που είχαν ανατεθεί από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της *ΙΠΕΧ;Σ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση σταδίων μελέτης:«Μελέτη βελτίωσης οδού: *ιασταύρωση Μαρμαρίου – Μαρμάρι». Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος *.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Μάρκου Γεώργιος. ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση σταδίων μελέτης: «Σύνταξη Κτηματολογίου Ψαχνά – Πολιτικά - Νεροτριβιά (τμ. Πολιτικά – Νεροτριβιά)». Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος *.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Μάρκου Γεώργιος. ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση σταδίων μελέτης: «Ψαχνά – Πολιτικά - Νεροτριβιά (τμ. Ψαχνά – Βρυσάκια)». Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος *.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Μάρκου Γεώργιος. ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση α) 1ου σταδίου, β) συνέχιση επόμενου σταδίου και γ) χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας της «Μελέτη κατασκευής αρδευτικού δικτύου στην κτηματική περιφέρεια Ηράκλειας». Εισηγητής: Η Προϊσταμένη *.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, κ. Τσιβελέκη Ευθυμία. ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση οριστικής μελέτης: «Μελέτη κατασκευής οδού Καναβάρι – διασταύρωση Θεσπιών – *όμβραινα (Κορυνή) – Θίσβη – Πρόδρομος ( με παράκαμψη *όμβραινας) Γ΄Φάση». Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος *.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, κ. Μαριγούδης Αθανάσιος. ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση τμηματικής παραλαβής της μελέτης: «Μελέτη κατασκευής κατά τμήματα της οδού Θήβας – Λιβαδειάς – *ελφών. Τμήμα κόμβος Μουρικίου – Θήβα – Γέφυρα Καναβάρι». Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος *.Τ.Ε. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παπαναστασίου Αναστάσιος. ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση συμπλήρωσης της αριθμ.31/24-2-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί ορισμού εκπροσώπων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε επιτροπές αρμοδιότητας Λιμενικών Αρχών. Εισηγητής: Ο Γενικός *ιευθυντής Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Τσελάς Σταύρος. ΘΕΜΑ 18ο: Λύση Προγραμματικής Σύμβασης του έργου της ΣΑΕΠ056/8: <<Αντικατάσταση σωλήνων αμιάντου παλαιού δικτύου ύδρευσης Ν. Αρτάκης >>. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της */νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης. ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής του διαγωνισμού για την «Κατάθεση των διαθεσίμων του Τακτικού Προϋπολογισμού και των *ημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της */νσης Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Καρπέτας Ευάγγελος. Ο ΠΡΟΕ*ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ *ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διαβάστε περισσότερα...

«Την τροποποίηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για Ευρυτανία και Φωκίδα ζητούν με Επίκαιρη Ερώτησή τους οι Βουλευτές Ευρυτανίας και Φωκίδας

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Την τροποποίηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για Ευρυτανία και Φωκίδα ζητούν με Επίκαιρη Ερώτησή τους οι Βουλευτές Ευρυτανίας και Φωκίδας Ηλίας Καρανίκας και Αφροδίτη Παπαθανάση» Με Επίκαιρη Ερώτησή τους προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη οι Βουλευτές Ευρυτανίας και Φωκίδας κ.κ. Ηλίας Καρανίκας και Αφροδίτη Παπαθανάση ζητούν την τροποποίηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για τις εκλογικές τους περιφέρειες.
Συγκεκριμένα, στην Επίκαιρη Ερώτηση οι Βουλευτές αναφέρουν ότι μετά τη θεσμοθέτηση του χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ελλάδος για την περίοδο 2007-2013 και ύστερα από μέτρηση της στατιστικής υπηρεσίας της Κοινότητας η Στερεά Ελλάδα θεωρήθηκε ανεπτυγμένη Περιφέρεια (ΑΕΠ 105,2 %), αποτέλεσμα που προκύπτει από τη στατιστική «συνεισφορά» της βιομηχανικής ζώνης των Οινοφύτων. Η συνέπεια και αδικία που αφορά στη μέτρηση αυτή αφορά στο γεγονός ότι συμπαρασύρεται εκτός Στόχου Σύγκλισης όλη η Περιφέρεια Στερεάς, ειδικά, και σε περιπτώσεις όπου οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες είναι χαρακτηριστικά έντονες, όπως στην Ευρυτανία και τη Φωκίδα. (Εδώ επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 87, παρ.3, στοιχείο α της Συνθήκης, για να κριθεί μία περιοχή ως χρήζουσα ισχυρών ενισχύσεων, πρέπει να εξετάζονται, τόσο το επίπεδο ανάπτυξης (ΑΕΠ περιοχής), όσο και το επίπεδο απασχόλησης (ανεργία). Στη βάση της παραπάνω επιχειρηματολογίας, οι κ.κ. Καρανίκας και Παπαθανάση θεωρούν αναγκαία την υποβολή αιτήματος από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διαμόρφωση νέου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, με την ειδική προϋπόθεση να τεθεί θέμα ειδικής μεταχείρισης της Ευρυτανίας και της Φωκίδας. Κλείνοντας την Ερώτησή τους οι Βουλευτές θέτουν στον Υπουργό τρία βασικά ερωτήματα: Αν θα τεθεί από το Υπουργείο αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διαμόρφωση νέου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και ειδικά για τους νομούς Ευρυτανίας και Φωκίδας (με ανάλογη διαδικασία, όπως έγινε το 2010, για τις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας). 2. Αν υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης ανάλογου με το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα στήριξης της εργασίας από το Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων προγράμματος, για τη στήριξη της εργασίας και των επιχειρήσεων για την Περιφέρεια Στερεάς και ειδικά για τους μικρούς νομούς Ευρυτανίας και της Φωκίδας. (Το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας μέσω του σχεδιαζόμενου προγράμματος στήριξης της εργασίας από το Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων στοχεύει στην ενίσχυση 20.000 επιχειρήσεων για να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους .Στις επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του Ε.Π «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» δεν έχει οριστεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας , λόγω του ότι η Περιφέρεια θεωρείται εκτός Στόχου Σύγκλισης). Και Ποιος είναι ο προγραμματισμός του Υπουργείου για το Ειδικό Αναπτυξιακό πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας.
Διαβάστε περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Πρόεδρος της Ομάδας Κοινοβουλευτικής Φιλίας Ελλάδας-Ηνωμένου Βασιλείου κ. Ηλίας Καρανίκας βρίσκεται στο Λονδίνο προκειμένου να έχει επαφές με μέλη του Βρετανικού Κοινοβουλίου ύστερα από πρόσκληση του ομολόγου του στο Βρετανικό Κοινοβούλιο Sir Alan Meale.
Διαβάστε περισσότερα...