ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ BLOG ΤΟΥ ΜΟΥΖΙΛΟΥ

Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Η κρίση επαναφέρει τα παραδοσιακά επαγγέλματα

Η κριση και η ανεργια έχει επαναφερει στην Ελλάδα, παραδοσιακά επαγγέλματα...που απο καιρό είχαν εξαφανιστεί με την ανάπτυξη της τεχνολογίας.Πιο συγκεκριμένα, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας έχουν επανεμφανιστεί τροχιστές μαχαιριών και ψαλιδιών. Οι τροχιστές είχαν εξαφανιστεί την εποχή της ευμάρειας, όταν τα παλιά εργαλεία παραμερίζονταν με ευκολία για να αντικατασταθούν με καινούργια.Ο τροχιστής Γιάννης Κοντοπίδης λέει σχετικά: «Με την κριση έχει ανέβει το τρόχισμα। Ο κόσμος επισκευάζει πλέον τα ψαλίδια και τα μαχαίρια του».Εκτός απο αυτά, βέβαια, έχουν αρχίσει να επανεμφανίζονται και άλλες «οικογενειακές επιχειρήσεις», όπως το τσαγγάρικο και το μαγαζί του ράφτη…Σε λίγο θα δούμε στις αυλές των σπιτιών στην Αθήνα, κοτούλες και κατσίκες! ΠΗΓΗ http://www.prionokordela.gr/ Διαβάστε περισσότερα...

Πρόγραμμα 2012« Δωρεάν διανομή τροφίμων » με φορέα υλοποίησης και το Δήμο Καρπενησίου

Καρπενήσι 7 Φεβρουαρίου 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σας κάνουμε γνωστό ότι πρόκειται να υλοποιηθεί το πρόγραμμα 2012« Δωρεάν διανομή τροφίμων » με φορέα υλοποίησης και το Δήμο Καρπενησίου. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άπορα άτομα της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν μόνιμα στο Δήμο Καρπενησίου και τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις : 1. Οικογενειακό ή ατομικό ετήσιο εισόδημα μέχρι 12.000 € προσαυξανόμενο κατά 30% για τη σύζυγο και 30% για το πρώτο ανήλικο παιδί, 30% για το δεύτερο ανήλικο παιδί και κατά 40% για το καθένα από τα υπόλοιπα ανήλικα τέκνα. 2. Το εισόδημα αυτό αφορά το προηγούμενο έτος και αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας. 3. Να μην έχουν λάβει τρόφιμα από οποιονδήποτε άλλο φορέα για το ίδιο έτος. Τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στα ΚΕΠ του Δήμου Καρπενησίου (Δήμου και πρώην Νομαρχίας) κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες από Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου μέχρι 9 Μαρτίου ημέρα Παρασκευή και είναι: Ø Δήλωση του τελικού δικαιούχου για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Ø Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου. Ø Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Ø Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή η σύζυγός του δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. . Εφόσον κατά τη διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9, ο δικαιούχος υποχρεούται να το προσκομίσει άμεσα. Ø Έγγραφα από Κρατικούς Φορείς Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κ.λ.π.), που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πάσχοντος, ανάλογα με τη σοβαρότητα του (βαρύ, δισίατο, ανίατο), , στις περιπτώσεις που ο πάσχων εντάσσεται στην κατηγορία του άρθρου 1, παραγ. 1, της παρούσης. Οι κάτοικοι των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Καρπενησίου, προς διευκόλυνσή τους, θα μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στα Δημοτικά Καταστήματα της Ενότητάς τους. Από το Δήμο Καρπενησίου
Διαβάστε περισσότερα...

Διανομή πετρελαίου απο το Δήμο Καρπενησίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» Από το Δήμο Καρπενησίου Ο Δήμος Καρπενησίου σε συνέχεια της κοινωνικής πολιτικής του, καθώς και της δράσης αλληλεγγύης: «Διανομή Πετρελαίου» που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, θεωρεί επιτακτική την ανάγκη να στηρίξει επιπλέον οικογένειες, συνυπολογίζοντας το δριμύ ψύχος που επικρατεί, την ακριβή τιμή του πετρελαίου καθώς και τα πολλαπλά αιτήματα συμπολιτών μας. Συγκεκριμένα, μετά από ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η διανομή πετρελαίου σε 15 άπορες οικογένειες με ανώτατο όριο δαπάνης το ποσό των 3.000 ευρώ. Η διαδικασία επιλογής των δικαιούχων θα γίνει από την υπηρεσία της Επιτροπής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ποιότητας Ζωής προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Ειδικά διαμορφωμένη Αίτηση που θα διατίθεται από την υπηρεσία μας 2. Αστυνομική ταυτότητα του αιτούντος 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2011 του αιτούντος και των συνοικούντων μελών ή ελλείψει αυτού υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης στην υποβολή θεωρημένη από την εφορεία. 4. Έντυπο Ε9 από την εφορεία ή ελλείψει αυτού υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής όπου θα αναφέρεται αναλυτικά η περιουσιακή κατάσταση. 5. Απόκομμα πληρωμής σύνταξης ή βεβαίωση συντάξιμων αποδοχών. 6. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία κατόπιν της συναίνεσης του αιτούντος. 7. Κάρτα ανεργίας του αιτούντος και των συνοικούντων μελών. 8. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή πιστοποιητικό του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας – εφ’ όσον υπάρχουν. 9. Ενοικιαστήριο οικίας εφ’ όσον υπάρχει. 10. Βεβαίωση φοίτησης ανηλίκων τέκνων ή ενηλίκων φοιτητών. Επιπροσθέτως η υπηρεσία δύναται να ζητήσει την υποβολή περαιτέρω δικαιολογητικών εφ’ όσον κριθεί απαραίτητο. Θα συνεκτιμηθεί δε, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επηρεάζει την οικονομική κατάσταση του αιτούντος ή την λειτουργικότητα του. Επιπροσθέτως κατά την διάρκεια της αξιολόγησης των αιτήσεων θα τεθούν εκτός προτεραιότητας οι ωφελούμενοι ανάλογων δράσεων του δήμου καθώς και οι επιδοματούχοι προνοιακών επιδομάτων. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 4.000,00€. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 28 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη έως τις 12 Μαρτίου 2012 ημέρα Δευτέρα. Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ποιότητας Ζωής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2237080239.
Διαβάστε περισσότερα...