ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ BLOG ΤΟΥ ΜΟΥΖΙΛΟΥ

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

"Χάνουν τον παλιό μισθό" όσοι μετατάσσονται από Νομαρχίες σε Δήμους

Το μισθό της νέας θέσης θα παίρνουν οι υπάλληλοι των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που μετατάχθηκαν στους Δήμους. Σε έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται ότι “σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 3 του Ν. 3845/2010, όσοι υπάλληλοι από 1-1-2010 έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί, καθώς και όσοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται εφεξής, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, σε άλλο φορέα του δημόσιου τομέα, δικαιούνται από 1-1-2011 μόνο το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που λάμβαναν στο φορέα από τον οποίο μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν”.
Εξίσου, το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των οργανικών μονάδων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων, Γραφείων, Αυτοτελών Γραφείων) των πρώην νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, αρμοδιότητες των οποίων απονέμονται στους δήμους και το οποίο μετατάσσεται, είτε με αίτησή του είτε αυτοδικαίως, θα λαμβάνει από 1-1-2011 μόνον τις αποδοχές και λοιπές απολαβές που λαμβάνουν οι αντίστοιχοι υπάλληλοι των δήμων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου