ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ BLOG ΤΟΥ ΜΟΥΖΙΛΟΥ

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

Το γρήγορο ίντερνετ για όλη την Ευρυτανία καθυστερεί ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το γρήγορο ίντερνετ για όλη την Ευρυτανία καθυστερεί λόγω τεχνοοικονομικών κριτηρίων, σύμφωνα με απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης του ΟΤΕ σε σχετικό αίτημα του Βουλευτή Ευρυτανίας κ. Ηλίας Καρανίκα.
Ειδικότερα στην επιστολή του προς τη Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας & Λειτουργιών ΟΤΕ ο Βουλευτής επεσήμανε ότι αποτελεί πλέον αναγκαιότητα η παροχή γρήγορης πρόσβασης στο διαδίκτυο και η αναβάθμιση των σχετικών υποδομών στις δημοτικές ενότητες του Προυσού, της Ποταμιάς της Δομνίστας, των Απεραντίων και του Ασπροποτάμου. Η παροχή γρήγορου ίντερνετ θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στα Σχολεία, στις Δημόσιες Υπηρεσίες, στα Ιατρεία και αλλού. Στην απάντησή του ο Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας και Λειτουργιών κ.Ηλίας Δρακόπουλος, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι «σε ό,τι αφορά στις περιοχές Προυσού, Δομνίστας, Απεραντίων και Ασπροποτάμου, αυτές τηλεφωνοδοτούνται μέσω ασυρματικών φορέων, που εξασφαλίζουν την παροχή καθολικής υπηρεσίας τηλεφωνίας, χωρίς όμως να έχουν την δυνατότητα για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών. Η παροχή υπηρεσιών ADSL στις ως άνω περιοχές απαιτεί σημαντικές νέες επενδύσεις, οι οποίες δεν δικαιολογούνται με τεχνο-οικονομικά κριτήρια για τις οποίες ο ΟΤΕ δεν μπορεί να δεσμευθεί χρονικά στο εγγύς μέλλον λόγω περιορισμών στο διαθέσιμο CAPEX». Μετά από αυτή την εξέλιξη ο Ευρυτάνας βουλευτής έθεσε το θέμα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με την πρόταση να ενταχθούν τα παραπάνω σχολεία στον κατάλογο σχολείων που το ίδιο το Υπουργείο προτείνει για ένταξη στο πρόγραμμα «ΔΟΡΥ». (Με το πρόγραμμα «ΔΟΡΥ» εξασφαλίζεται σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές η δυνατότητα ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων και η άμεση πρόσβαση στο ίντερνετ). Από το Γραφείο του Βουλευτή Ευρυτανίας Ηλία Καρανίκα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου