ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ BLOG ΤΟΥ ΜΟΥΖΙΛΟΥ

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

Περιφερειακό συμβούλιο Στης 23/11/2011

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του *ημ. Συμβουλίου Λαμίας, Αινιάνων 8, στις 23 Noεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ. για να λάβετε μέρος στη συνεδρίαση του Π.Σ. με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών Περιφερειακού Συμβουλίου 9/27-6-2011, 10/4-7-2011 11/27- 7-2011 και 12/31-8-2011. ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση αύξησης ετήσιας χρηματοδότησης για το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν.Ευρυτανίας «ΑΛΚΥΟΝΗ». Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καραμπάς Βασίλειος. ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση 6ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2011 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της */νσης Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Καρπέτας Ευάγγελος. ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση τροποποίησης πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων της ΣΑΕΠ 056/3. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της */νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης. ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρότασης εγγραφής νέων έργων στη ΣΑΕΠ 066 και τροποποίηση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων, έτους 2011. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της */νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης. ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση τροποποίησης πιστώσεων έργων της συλλογικής απόφασης ΣΑΝΑ 011/3, του προγράμματος *ημοσίων Επενδύσεων 2011. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της */νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης. ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση τροποποίησης πιστώσεων έτους 2011 συγχρηματοδοτούμενων έργων Ε.Σ.Π.Α., που χρηματοδοτούνται από συλλογικές αποφάσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: ΣΑΝΑ 007/8, ΣΑΝΑ 011/8, ΣΑΝΑ 012/8, ΣΑΝΑ 045/8, ΣΑΕΠ 056/8 & ΣΑΜΠ 056/8, του προγράμματος *ημοσίων Επενδύσεων 2011. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της */νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης. ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση τροποποίησης πιστώσεων έτους 2011 έργων που χρηματοδοτούνται από τη συλλογική απόφαση ΣΑΕΠ 056/2 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του προγράμματος *ημοσίων Επενδύσεων 2011. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της */νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης. ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση τροποποίησης πιστώσεων έργων της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 766 (Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας), του προγράμματος *ημοσίων Επενδύσεων 2011. Εισηγητής Ο Προϊστάμενος της */νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης. ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τον *ήμο Χαλκιδέων για την ολοκλήρωση μελετών που είχαν ανατεθεί από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της *ΙΠΕΧ;Σ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση σταδίων μελέτης:«Μελέτη βελτίωσης οδού: *ιασταύρωση Μαρμαρίου – Μαρμάρι». Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος *.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Μάρκου Γεώργιος. ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση σταδίων μελέτης: «Σύνταξη Κτηματολογίου Ψαχνά – Πολιτικά - Νεροτριβιά (τμ. Πολιτικά – Νεροτριβιά)». Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος *.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Μάρκου Γεώργιος. ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση σταδίων μελέτης: «Ψαχνά – Πολιτικά - Νεροτριβιά (τμ. Ψαχνά – Βρυσάκια)». Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος *.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Μάρκου Γεώργιος. ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση α) 1ου σταδίου, β) συνέχιση επόμενου σταδίου και γ) χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας της «Μελέτη κατασκευής αρδευτικού δικτύου στην κτηματική περιφέρεια Ηράκλειας». Εισηγητής: Η Προϊσταμένη *.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, κ. Τσιβελέκη Ευθυμία. ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση οριστικής μελέτης: «Μελέτη κατασκευής οδού Καναβάρι – διασταύρωση Θεσπιών – *όμβραινα (Κορυνή) – Θίσβη – Πρόδρομος ( με παράκαμψη *όμβραινας) Γ΄Φάση». Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος *.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, κ. Μαριγούδης Αθανάσιος. ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση τμηματικής παραλαβής της μελέτης: «Μελέτη κατασκευής κατά τμήματα της οδού Θήβας – Λιβαδειάς – *ελφών. Τμήμα κόμβος Μουρικίου – Θήβα – Γέφυρα Καναβάρι». Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος *.Τ.Ε. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παπαναστασίου Αναστάσιος. ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση συμπλήρωσης της αριθμ.31/24-2-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί ορισμού εκπροσώπων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε επιτροπές αρμοδιότητας Λιμενικών Αρχών. Εισηγητής: Ο Γενικός *ιευθυντής Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Τσελάς Σταύρος. ΘΕΜΑ 18ο: Λύση Προγραμματικής Σύμβασης του έργου της ΣΑΕΠ056/8: <<Αντικατάσταση σωλήνων αμιάντου παλαιού δικτύου ύδρευσης Ν. Αρτάκης >>. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της */νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης. ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής του διαγωνισμού για την «Κατάθεση των διαθεσίμων του Τακτικού Προϋπολογισμού και των *ημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της */νσης Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Καρπέτας Ευάγγελος. Ο ΠΡΟΕ*ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ *ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου