ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ BLOG ΤΟΥ ΜΟΥΖΙΛΟΥ

Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Πρόγραμμα 2012« Δωρεάν διανομή τροφίμων » με φορέα υλοποίησης και το Δήμο Καρπενησίου

Καρπενήσι 7 Φεβρουαρίου 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σας κάνουμε γνωστό ότι πρόκειται να υλοποιηθεί το πρόγραμμα 2012« Δωρεάν διανομή τροφίμων » με φορέα υλοποίησης και το Δήμο Καρπενησίου. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άπορα άτομα της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν μόνιμα στο Δήμο Καρπενησίου και τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις : 1. Οικογενειακό ή ατομικό ετήσιο εισόδημα μέχρι 12.000 € προσαυξανόμενο κατά 30% για τη σύζυγο και 30% για το πρώτο ανήλικο παιδί, 30% για το δεύτερο ανήλικο παιδί και κατά 40% για το καθένα από τα υπόλοιπα ανήλικα τέκνα. 2. Το εισόδημα αυτό αφορά το προηγούμενο έτος και αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας. 3. Να μην έχουν λάβει τρόφιμα από οποιονδήποτε άλλο φορέα για το ίδιο έτος. Τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στα ΚΕΠ του Δήμου Καρπενησίου (Δήμου και πρώην Νομαρχίας) κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες από Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου μέχρι 9 Μαρτίου ημέρα Παρασκευή και είναι: Ø Δήλωση του τελικού δικαιούχου για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Ø Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου. Ø Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Ø Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή η σύζυγός του δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. . Εφόσον κατά τη διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9, ο δικαιούχος υποχρεούται να το προσκομίσει άμεσα. Ø Έγγραφα από Κρατικούς Φορείς Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κ.λ.π.), που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πάσχοντος, ανάλογα με τη σοβαρότητα του (βαρύ, δισίατο, ανίατο), , στις περιπτώσεις που ο πάσχων εντάσσεται στην κατηγορία του άρθρου 1, παραγ. 1, της παρούσης. Οι κάτοικοι των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Καρπενησίου, προς διευκόλυνσή τους, θα μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στα Δημοτικά Καταστήματα της Ενότητάς τους. Από το Δήμο Καρπενησίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου